BACH OG BIBELEN

Bach og Bibelen – bud til tiden

Et vekselspil mellem Bibelens ord og musik af Johann Sebastian Bach.

Skuespiller Paul Hüttel fremfører tekster fra de fire evangelier, og organist Sven Verner Olsen spiller de tilhørende værker af Bach.

Et af resultaterne af Luthers arbejde i 1500-tallet var oversættelsen af Bibelen til modersmålet. Den effekt, det gav, da evangeliernes beretning om Jesu liv kunne fortælles på et forståeligt sprog, vil vi gerne give et indtryk af.

Hertil kommer så Bachs musik, som er inspireret af både de lutherske salmer og de bibelske tekster – og som føjer sig ind imellem teksterne og uddyber dem. Man lytter til musikken på en anden måde, når man har den bibelske beretning i baghovedet – og teksterne bundfælder sig på en anden måde, når man hører musikken.

Paul Hüttel har virket som skuespiller i en lang årrække, såvel på teaterscenerne som på film og tv. Han har en særlig indføling med de bibelske tekster, opnået gennem utallige oplæsninger i landets kirker samt indtaling af bl.a. Matthæusevangeliet til Det nye Testamente som lydbog.

Sven Verner Olsen blev som 12-årig ansat som organist ved Haraldsted Kirke og blev uddannet først hos Finn Viderø, siden på Det kgl. danske Musikkonservatorium, hvor han debuterede fra solistklassen 1992. Siden har han haft en omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist samt som cembalist i de store oratorier. Sit daglige virke har han som organist i Jesuskirken i Valby og som lærer ved Sjællands Kirkemusikskole.